Pa un o'r 20 cerflun trefol sy'n fwy creadigol?

Mae gan bob dinas ei chelf gyhoeddus ei hun, ac mae cerfluniau trefol mewn adeiladau gorlawn, mewn lawntiau gwag a pharciau stryd, yn rhoi byffer a chydbwysedd i'r dirwedd drefol. Ydych chi'n gwybod hynny rhain Efallai y bydd 20 o gerfluniau dinas yn ddefnyddiol os byddwch chi'n eu casglu yn y dyfodol.

Mae'r cerfluniau “ Grym Natur ”Yn dyluniwyd dinasoedd mawr ledled y byd gan yr artist Eidalaidd Lorenzo Quinn. Cafodd Quinn ei ysbrydoli gan ddinistrio amgylchedd y ddaear ar ôl y corwynt, a gwnaeth efydd, dur gwrthstaen ac alwminiwm cerfluniau yn y “ Grym Natur “ cyfres . Dyma “Bwer Natur” yn Llundain.

Creodd yr artist Ffrengig Bruno Catalano Les Voyageurs (Les Voyageurs) ym Marseilles, Ffrainc. Mae'r cerflun yn cuddio rhannau pwysig o'r corff dynol, ac mae'n teimlo fel eu bod newydd basio trwy dwnnel amser, ac mae'r rhan goll yn deffro pobl Dwyn i gof bod pob teithiwr yn anochel yn gadael ystafell enfawr ar gyfer dychymyg pan fydd yn gadael ei gartref. Ac a yw'r rhan sydd ar goll o'r cerflun yn cynrychioli calon esgeulus pobl fodern?

Mae’r cerflun o Kafka a ddyluniwyd gan y cerflunydd Tsiec Jaroslav Róna yn seiliedig ar olygfa yn nofel gyntaf Kafka “America” (1927). Mewn rali, mae ymgeisydd gwleidyddol yn marchogaeth ar Ar ysgwyddau cawr. Yn 2003 cwblhawyd y cerflun ar Dusny Street ym Mhrâg.

Mae'r rhan fwyaf o weithiau Louise Bourgeois (1911-2010) yn dod â chenfigen, dicter, ofn a'i phlentyndod poenus ei hun i lygad y cyhoedd trwy weithiau. “Maman” (pry cop) o flaen Amgueddfa Guggenheim yn Bilbao, Sbaen. Mae'r pry cop 30 troedfedd o daldra hwn yn symbol o'i mam. Mae hi'n credu bod ei mam yn graff, yn amyneddgar ac yn lân fel pry cop.

Cerflun hirgrwn 110 tunnell yw'r Cloud Gate a ddyluniwyd gan yr arlunydd Prydeinig Anish Kapoor, a elwir hefyd yn pod, a leolir ym Mharc y Mileniwm yn Chicago. Wedi'i ysbrydoli gan arian byw, mae'r cerflun yn 66 troedfedd o hyd a 33 troedfedd o daldra. Mae'n gerflun trefol enwog yn Chicago.

Yn 2005, ar lan ddwyreiniol y Danube yn Budapest, creodd y cyfarwyddwr ffilm Can Togay a’r cerflunydd Gyula Pauer “Shoes by the Danube” i goffáu cyflafan cannoedd o Iddewon Hwngari rhwng 1944 a 1945. Cyn y gyflafan, rhoddodd yr Iddewon eu hesgidiau ar lan yr afon, ond ar ôl y gwn, plannwyd y corff yn uniongyrchol i'r Danube.

Mae delwedd Nelson Mandela yn adnabyddus. Cafodd y cerflun ger Howick yn Ne Affrica ei greu gan yr artist o Dde Affrica, Marco Cianfanelli.

Mae'r cerflun clothespin a ddyluniwyd gan y cerflunydd Sweden Klas Oldenburg wedi'i leoli ger Neuadd y Ddinas Philadelphia.

Mae “Digital Dougca” (Digital Dougca) yn brydferth neu'n rhyfedd, mae'r cyfan yn Vancouver yn edrych dros harbwr a mynyddoedd Parc Cypress. Mae'r cerflun hwn yn cynnwys armature dur, cladin alwminiwm a chiwbiau du a gwyn, sy'n golygu ei fod yn lle da i dwristiaid a phobl leol dynnu lluniau.

Mae'r blodyn balŵn (coch) wedi'i osod yng Nghanolfan Masnach y Byd newydd yn Ninas Efrog Newydd.

Mae'r cerflun efydd o geffylau gwyllt yn Las Vegas, a grëwyd gan Robert Glenn, yn dangos ymddangosiad naw ceffyl gwyllt yn rhedeg yn y dŵr.

Mae'r cerflun o flaen y Llyfrgell Genedlaethol ym Melbourne, Awstralia, yn golygu cwymp gwareiddiad ac ar yr un pryd yn awgrymu prinder realiti.

Mae “The Knotted Gun” wrth ymyl Pencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. Mae'r cerflun hwn yn cynrychioli gobaith am fyd di-drais.

Mae'r gosodiad pen metel hwn wedi'i leoli ym Mhrâg ac mae'n un o weithiau David Sini. Y gwahaniaeth rhwng y cerflun hwn yw y gall gylchdroi'r holl haenau dur gwrthstaen 360 gradd trwy'r Rhyngrwyd, ac wrth ei alinio'n achlysurol, gellir creu pen enfawr. Y gwaith yw integreiddiad yr artist o reolaeth fecanyddol a thechnoleg gyfrifiadurol â chelf.

Pa fath o feddwl mae'r cerflun ugain troedfedd o hyd hwn yn Philadelphia yn mynegi'r artist? Cael gwared ar yr holl rwystrau, rhaid i ni…

Mae'r cerflun wedi'i leoli y tu allan i Amgueddfa Celf Fodern Center Pompidou. Wedi'i ddylunio gan yr artist Ffrengig Cesar Baldaccini, mae'n ymgorffori un o'i hoff themâu, cynrychiolaeth ffantasi bodau dynol, anifeiliaid a phryfed.

Wedi'i ddylunio gan yr arlunydd Hwngari Ervin Loránth Hervé, mae'r lawnt enfawr yn cael ei chodi ac mae'n ymddangos bod cerfluniau enfawr yn dringo i fyny o'r ddaear. Mae'r cerflun wedi'i leoli y tu allan i Farchnad Gelf Budapest.

Cerflun gan yr arlunydd Sbaenaidd Jaume Plensa yw Alberta's Dream. Mae'r gwaith yn wleidyddol iawn, ac mae'n ymddangos bod gan lawer o bobl farn wahanol ar ei wir ystyr. Fodd bynnag, dyma sy'n gwneud celf Plensa yn arbennig, oherwydd mae'n ysbrydoli cyfathrebiad nad yw'n bodoli o'r blaen.

Gwaith y cerflunydd o Singapore Chong Fah Cheong (enw Tsieineaidd: Zhang Huachang). Mae'r cerflun yn darlunio'r foment y neidiodd grŵp o fechgyn i mewn i Afon Singapore. Mae'r grŵp hwn o gerfluniau wedi'u lleoli ym Mhont Cavenagh, nid nepell o Westy Fullerton.

Mae “Llwy a Cheirios” yng Ngardd Cerfluniau Minneapolis yn ddyluniad hyfryd a chwareus yn yr ardd, ac mae hefyd yn cael ei adlewyrchu'n ddyfeisgar yn nau ben y coesau ceirios du. Rhoddodd y cerflunydd swyddogaeth chwistrellu dŵr iddo i gadw'r ceirios bob amser yn hyfryd.


Amser post: Hydref-16-2020