Mae Artisan Works yn ymroi i gloddio celfyddydau cerflunio, ehangu crefft engrafiad traddodiadol a chanolbwyntio ar hanes y celfyddydau gyda mwy na 40 mlynedd.

Ein cyfeiriadedd: Mae celfyddydau a bywyd yn cyfuno'n berffaith drwy'r amser.Meddu ar grefft draddodiadol cain a dylunio modern i gyflwyno cerfluniau artistig ag ysbryd gwaith crefft i'r byd. Mae pensaernïaeth celf ysgythru yn cwmpasu cerflunwaith addurno, cerflun trefol ar gyfer addurno gardd a pharc a datblygu'r busnes diwylliannol a chreadigol.

archwilio ein casgliadau

Gweithiau Artisan Pob Celf · Adnabod Chi

NEWYDDION A GWYBODAETH

 • Thema Mytholeg Syfrdanol Cerfluniau Marmor i Godi Eich Cynllun

  Roedd yna amser pan oedd bodau dynol hynafol yn creu delweddau yn yr ogofâu ac roedd yna adeg pan ddaeth bodau dynol yn fwy gwâr a chelfyddyd yn dechrau datblygu wrth i frenhinoedd ac offeiriaid gefnogi amrywiol ffurfiau celf.Gallwn olrhain rhai o'r gweithiau celf mwyaf eiconig i wareiddiadau Groegaidd a Rhufeinig hynafol.Dros y...

 • Ceinder Ffynhonnau Dolffiniaid: Perffaith ar gyfer Addurn Mewnol

  CYFLWYNIAD Croeso i ddarlleniad diddorol ac addysgiadol ar y testun ffynhonnau dolffiniaid!Mae ffynhonnau wedi esblygu yn y cyfnod modern i gynrychioli unrhyw beth mewn cerflun.O anifeiliaid i greaduriaid chwedlonol, nid oes terfyn ar yr hyn y gellir ei greu.Mae dolffiniaid yn greaduriaid diddorol sy'n aml yn ...

 • The Bean (Cloud Gate) yn Chicago

  Diweddariad The Bean (Cloud Gate) yn Chicago: Mae'r plaza o amgylch “The Bean” yn cael ei adnewyddu i wella profiad yr ymwelydd a gwella hygyrchedd.Bydd mynediad cyhoeddus a golygfeydd o'r cerflun yn gyfyngedig trwy wanwyn 2024. Dysgwch fwy Mae Cloud Gate, a elwir yn “The Bean”, yn un o sefydliadau Chicago...

 • Hanes Ffynhonnau: Archwiliwch Tarddiad Ffynhonnau A'u Taith Hyd Heddiw

  CYFLWYNIAD Mae ffynhonnau wedi bod o gwmpas ers canrifoedd, ac maent wedi esblygu o ffynonellau syml o ddŵr yfed i weithiau celf a champweithiau pensaernïol.O'r Groegiaid a'r Rhufeiniaid hynafol i feistri'r Dadeni, mae ffynhonnau carreg wedi'u defnyddio i harddu mannau cyhoeddus, dathlu argraff ...

 • Y 10 Cerflun Bywyd Gwyllt Efydd Mwyaf Poblogaidd yng Ngogledd America

  Mae gan y berthynas rhwng bodau dynol a bywyd gwyllt hanes hir, o hela anifeiliaid am fwyd, i ddomestigeiddio anifeiliaid fel gweithlu, i bobl yn gwarchod anifeiliaid a chreu amgylchedd naturiol cytûn.Mae dangos delweddau anifeiliaid mewn gwahanol ffyrdd bob amser wedi bod yn brif gynnwys artistig...

CEFNOGAETH A CHYMORTH

EIN SIANELAU CYMDEITHASOL

 • yn gysylltiedig 1
 • Facebook (1)