Newyddion

 • Pa un o'r 20 cerflun trefol sy'n fwy creadigol?

  Mae gan bob dinas ei chelf gyhoeddus ei hun, ac mae cerfluniau trefol mewn adeiladau gorlawn, mewn lawntiau gwag a pharciau stryd, yn rhoi byffer a chydbwysedd i'r dirwedd drefol. Ydych chi'n gwybod y gallai'r 20 cerflun dinas hyn fod yn ddefnyddiol os byddwch chi'n eu casglu yn y dyfodol. Cerfluniau “Pow ...
  Darllen mwy
 • Faint ydych chi'n ei wybod am y 10 cerflun enwocaf yn y byd?

  Faint o'r 10 cerflun hyn ydych chi'n eu hadnabod yn y byd? Mewn tri dimensiwn, mae gan gerflunwaith (Cerfluniau) hanes a thraddodiad hir a chadw artistig cyfoethog. Mae marmor, efydd, pren a deunyddiau eraill yn cael eu cerfio, eu cerfio a'u cerflunio i greu delweddau artistig gweledol a diriaethol gyda cer ...
  Darllen mwy
 • UK protesters pull down statue of 17th-century slave trader in Bristol

  Mae protestwyr y DU yn tynnu cerflun o fasnachwr caethweision o'r 17eg ganrif ym Mryste

  LLUNDAIN - Cafodd cerflun o fasnachwr caethweision o’r 17eg ganrif yn ninas dde Bryste ym Mryste ei dynnu i lawr gan brotestwyr “Black Lives Matter” ddydd Sul. Dangosodd lluniau ar gyfryngau cymdeithasol arddangoswyr yn rhwygo ffigwr Edward Colston o'i blinth yn ystod protestiadau yn y ddinas c ...
  Darllen mwy
 • After racial protests, statues toppled in US

  Ar ôl protestiadau hiliol, fe aeth cerfluniau i'r brig yn yr UD

  Ar draws yr Unol Daleithiau, mae cerfluniau o arweinwyr Cydffederal a ffigurau hanesyddol eraill sy'n gysylltiedig â chaethwasiaeth a lladd Americanwyr brodorol yn cael eu rhwygo i lawr, eu difwyno, eu dinistrio, eu hadleoli neu eu symud yn dilyn protestiadau yn ymwneud â marwolaeth George Floyd, dyn du, yn yr heddlu. dalfa ar Fai ...
  Darllen mwy
 • Azerbaijan Project

  Prosiect Azerbaijan

  Mae prosiect Azerbaijan yn cynnwys cerflun efydd o Arlywydd a Gwraig yr Arlywydd.
  Darllen mwy
 • Saudi Arabia Government Project

  Prosiect Llywodraeth Saudi Arabia

  Mae prosiect Llywodraeth Saudi Arabia yn cynnwys dau gerflun efydd, sef y rilievo sgwâr mawr (50 metr o hyd) a'r Twyni Tywod (20 metr o hyd). Nawr maen nhw'n sefyll yn Riyadh ac yn mynegi urddas llywodraeth a meddyliau unedig Pobl Saudi.
  Darllen mwy
 • UK Project

  Prosiect y DU

  Fe wnaethom allforio un gyfres o gerfluniau efydd ar gyfer y Deyrnas Unedig yn 2008, a ddyluniwyd o amgylch cynnwys rhwymo pedolau, mwyndoddi, prynu deunyddiau a chyfrwyu ceffylau ar gyfer y brenhinol. Gosodwyd y prosiect yn Sgwâr Prydain ac mae'n dal i ddangos ei swyn i'r byd ar hyn o bryd. Wha ...
  Darllen mwy
 • Kazakhstan Project

  Prosiect Kazakhstan

  Fe wnaethon ni greu un set o gerfluniau efydd ar gyfer Kazakhstan yn 2008, gan gynnwys 6 darn o General On Horseback 6m-uchel, 1 darn o 4m-uchel The Emperor, 1 darn o Giant Eagle 6m-uchel, 1 darn o Logo 5m-uchel, 4 darnau o Geffyl 4m-uchel, 4 darn o geirw 5m o hyd, ac 1 darn o Relievo 30m o hyd yn dod i ben ...
  Darllen mwy
 • Dosbarthiad ac Arwyddocâd Cerflun Tarw Efydd

  Nid ydym yn ddieithr i gerfluniau tarw efydd. Rydym wedi eu gweld lawer gwaith. Mae yna deirw Wall Street mwy enwog a rhai mannau golygfaol enwog. Yn aml, gellid gweld teirw arloesol oherwydd bod y math hwn o anifail yn gyffredin ym mywyd beunyddiol, felly ni yw'r ddelwedd nad yw'r cerflun tarw efydd yn anghyfarwydd ...
  Darllen mwy
 • Y 5 “cerflun ceffyl” gorau yn y byd

  Y cerflun marchogaeth mwyaf rhyfedd-o Sant Wentzlas yn y Weriniaeth Tsiec Am bron i gan mlynedd, cerflun Sant Wentzlas ar St WentzlasSquare ym Mhrâg yw balchder pobl y wlad. Mae i goffáu brenin a noddwr cyntaf Bohemia, St. Wentzlas.Y sac ...
  Darllen mwy
 • Dyluniad cerflun addurniadol

  Mae cerflunwaith yn gerflun artistig sy'n perthyn i'r ardd, y mae ei ddylanwad, ei effaith a'i brofiad yn llawer mwy na golygfeydd eraill. Mae cerflun hardd wedi'i gynllunio'n dda yn union fel perlog yn addurn y ddaear. Mae'n wych ac yn chwarae rhan bendant wrth harddu'r amgylchedd ...
  Darllen mwy
 • Hanner canmlwyddiant Ceffyl Galloping Efydd yn darganfod Gansu, China

  Ym mis Medi 1969, darganfuwyd cerflun Tsieineaidd hynafol, y Ceffyl Galloping Efydd, yn Beddrod Leitai Brenhinllin Dwyrain Han (25-220) yn Sir Wuwei, talaith Gansu gogledd-orllewin Tsieina. Mae'r cerflun, a elwir hefyd yn Galloping Horse Treading on a Flying Swallow, yn ...
  Darllen mwy