Mae protestwyr y DU yn tynnu cerflun o fasnachwr caethweision o'r 17eg ganrif ym Mryste

ee

LLUNDAIN - Cafodd cerflun o fasnachwr caethweision o’r 17eg ganrif yn ninas dde Bryste ym Mryste ei dynnu i lawr gan brotestwyr “Black Lives Matter” ddydd Sul.

Dangosodd lluniau ar gyfryngau cymdeithasol arddangoswyr yn rhwygo ffigwr Edward Colston o'i blinth yn ystod protestiadau yng nghanol y ddinas. Mewn fideo diweddarach, gwelwyd protestwyr yn ei ddympio i mewn i Afon Avon.

Roedd y cerflun efydd o Colston, a fu’n gweithio i’r Royal African Company ac a wasanaethodd yn ddiweddarach fel AS Torïaidd Bryste, wedi sefyll yng nghanol y ddinas er 1895, ac wedi bod yn destun dadl yn ystod y blynyddoedd diwethaf ar ôl i ymgyrchwyr ddadlau na ddylai fod yn gyhoeddus yn cael ei gydnabod gan y dref.

Dywedodd y protestiwr John McAllister, 71, wrth y cyfryngau lleol: “Roedd y dyn yn fasnachwr caethweision. Roedd yn hael i Fryste ond roedd oddi ar gefn caethwasiaeth ac mae'n hollol ddirmygus. Mae'n sarhad ar bobl Bryste. ”

Dywedodd yr uwcharolygydd heddlu lleol, Andy Bennett, fod tua 10,000 o bobl wedi mynychu gwrthdystiad Black Lives Matter ym Mryste a gwnaeth y mwyafrif hynny yn “heddychlon”. Fodd bynnag, “roedd grŵp bach o bobl a oedd yn amlwg wedi cyflawni gweithred o ddifrod troseddol wrth dynnu cerflun ger Glannau Harbwr Bryste,” meddai.

Dywedodd Bennett y bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal i nodi'r rhai sy'n gysylltiedig.

Ddydd Sul, ymunodd degau o filoedd o bobl ag ail ddiwrnod o brotestiadau gwrth-hiliaeth yn ninasoedd Prydain, gan gynnwys Llundain, Manceinion, Caerdydd, Caerlŷr a Sheffield.

Ymgasglodd miloedd o bobl yn Llundain, y mwyafrif yn gwisgo gorchuddion wyneb a llawer â menig, adroddodd y BBC.

Yn un o’r protestiadau a ddigwyddodd y tu allan i lysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yng nghanol Llundain, fe wnaeth protestwyr ollwng i un pen-glin a chodi eu dyrnau yn yr awyr yng nghanol siantiau “distawrwydd yw trais” ac “nid yw lliw yn drosedd,” meddai’r adroddiad.

Mewn gwrthdystiadau eraill, roedd gan rai protestwyr arwyddion a oedd yn cyfeirio at coronafirws, gan gynnwys un a oedd yn darllen: “Mae firws yn fwy na COVID-19 ac fe’i gelwir yn hiliaeth.” Gwrthdystiodd protestwyr am funud o dawelwch cyn llafarganu “dim cyfiawnder, dim heddwch” a “bywydau duon o bwys,” meddai’r BBC.

Roedd y protestiadau ym Mhrydain yn rhan o don enfawr o wrthdystiadau ledled y byd a ysgogwyd gan yr heddlu yn lladd George Floyd, Americanwr Affricanaidd arfog.

Bu farw Floyd, 46, ar Fai 25 yn ninas Minneapolis yn yr Unol Daleithiau ar ôl i heddwas gwyn wthio ar ei wddf am bron i naw munud tra cafodd ei fagio â llaw yn wynebu i lawr a dweud dro ar ôl tro na allai anadlu.


Amser post: Gorff-25-2020