Newyddion Diwydiant

 • Faint ydych chi'n ei wybod am y 10 cerflun enwocaf yn y byd?

  Faint o'r 10 cerflun hyn ydych chi'n eu hadnabod yn y byd? Mewn tri dimensiwn, mae gan gerflunwaith (Cerfluniau) hanes a thraddodiad hir a chadw artistig cyfoethog. Mae marmor, efydd, pren a deunyddiau eraill yn cael eu cerfio, eu cerfio a'u cerflunio i greu delweddau artistig gweledol a diriaethol gyda cer ...
  Darllen mwy
 • UK protesters pull down statue of 17th-century slave trader in Bristol

  Mae protestwyr y DU yn tynnu cerflun o fasnachwr caethweision o'r 17eg ganrif ym Mryste

  LLUNDAIN - Cafodd cerflun o fasnachwr caethweision o’r 17eg ganrif yn ninas dde Bryste ym Mryste ei dynnu i lawr gan brotestwyr “Black Lives Matter” ddydd Sul. Dangosodd lluniau ar gyfryngau cymdeithasol arddangoswyr yn rhwygo ffigwr Edward Colston o'i blinth yn ystod protestiadau yn y ddinas c ...
  Darllen mwy
 • After racial protests, statues toppled in US

  Ar ôl protestiadau hiliol, fe aeth cerfluniau i'r brig yn yr UD

  Ar draws yr Unol Daleithiau, mae cerfluniau o arweinwyr Cydffederal a ffigurau hanesyddol eraill sy'n gysylltiedig â chaethwasiaeth a lladd Americanwyr brodorol yn cael eu rhwygo i lawr, eu difwyno, eu dinistrio, eu hadleoli neu eu symud yn dilyn protestiadau yn ymwneud â marwolaeth George Floyd, dyn du, yn yr heddlu. dalfa ar Fai ...
  Darllen mwy
 • Dosbarthiad ac Arwyddocâd Cerflun Tarw Efydd

  Nid ydym yn ddieithr i gerfluniau tarw efydd. Rydym wedi eu gweld lawer gwaith. Mae yna deirw Wall Street mwy enwog a rhai mannau golygfaol enwog. Yn aml, gellid gweld teirw arloesol oherwydd bod y math hwn o anifail yn gyffredin ym mywyd beunyddiol, felly ni yw'r ddelwedd nad yw'r cerflun tarw efydd yn anghyfarwydd ...
  Darllen mwy
 • Y 5 “cerflun ceffyl” gorau yn y byd

  Y cerflun marchogaeth mwyaf rhyfedd-o Sant Wentzlas yn y Weriniaeth Tsiec Am bron i gan mlynedd, cerflun Sant Wentzlas ar St WentzlasSquare ym Mhrâg yw balchder pobl y wlad. Mae i goffáu brenin a noddwr cyntaf Bohemia, St. Wentzlas.Y sac ...
  Darllen mwy
 • Dyluniad cerflun addurniadol

  Mae cerflunwaith yn gerflun artistig sy'n perthyn i'r ardd, y mae ei ddylanwad, ei effaith a'i brofiad yn llawer mwy na golygfeydd eraill. Mae cerflun hardd wedi'i gynllunio'n dda yn union fel perlog yn addurn y ddaear. Mae'n wych ac yn chwarae rhan bendant wrth harddu'r amgylchedd ...
  Darllen mwy